Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 10: Jít příkladem

Jako vedoucí pracovníci a vlivní členové týmu máme odpovědnost za vytvoření prostředí, kde se každý cítí být oceněn a vyslyšen. Pokud jde o sdílení znalostí, naše činy mluví hlasitěji než slova. Jinak řečeno, vedení příkladem funguje i u introvertních týmů. Proto:

➡️ Dělme se s našimi lidmi o to, co víme. Sdílejme příběhy o své vlastní cestě získávání zkušeností, postřehy z podnětného webináře, kterého jsme se zúčastnili, či inspirativní knihy, co jsme přečetli. Naše ochota předávat znalosti povzbuzuje ostatní, aby dělali totéž.

➡️ Když člen týmu čelí nějaké výzvě, buďme přístupní a ochotní poradit. Zapojujme se do mentorování méně zkušených členů týmu. Na druhou stranu své znalosti nevnucujme a respektujme právo na vlastní cestu.

➡️ Při účasti na konferencích, seminářích nebo oborových akcích pozvěme členy týmu, aby se k nám připojili. Nechme je, aby nás stínovali při schůzkách s klienty nebo strategických diskusích.

➡️ Když se někdo podělí o nápad, dejme vědět, že jsme si toho všimli. Často stačí jednoduché „Děkujeme, že jste s námi Vaši myšlenku sdílel“. Pokud se nápad ukáže jako užitečný, uznejme to a oceňme ho veřejně.

➡️Nečekejme, až se introverti vrhnou sami do diskuse. Zajímejte se o jejich názory přímo – ptejme se jich. Soukromý chat, rychlý e-mail nebo káva mezi čtyřma očima – tato malá gesta je přizvou ke konverzaci.

Pamatujme, že naše týmy jsou jako složité puzzle – na každém dílku záleží. Tím, že budeme podporovat schopnosti introvertů sdílet znalosti, doplníme celý obraz. Nezapomínejme proto na vedení introvertů příkladem. Vytvořme pracoviště, kde se každý cítí oceněn a vítán!

Chcete o tom, jak podpořit sdílení znalostí v organizacích, vědět více? Přihlaste se na náš kurz Jak na sdílení znalostí v organizaci.