Důvěra jako základní prvek pro sdílení znalostí

Zuzka Crhová si tentokrát na rozhovor pozvala Petru Benyahya. K základním tématům rozhovoru patřily tyto: Co rozumět pod slovem „důvěra“? Čím je existence či neexistence důvěry ve vztahu ovlivňována? Jak budovat důvěryhodný vztah mezi manažerem a jeho podřízenými? Inspirujte se tipy, čemu se vyhnout a co naopak jako šéf dělat, abyste důvěru na pracovišti, a Přečíst si víc oDůvěra jako základní prvek pro sdílení znalostí[…]

Sdílení o sdílení informací a znalostí

Zuzka Crhová zpovídala Janu Matoškovou a vznikl tento rozhovor. Proč je sdílení znalostí pro organizaci prospěšné? Jaká je úloha personálního útvaru a top managementu při podpoře sdílení znalostí? A jak se sdílením znalostí souvisí důvěra? Poslechněte si.

Sdílení o sdílení informací a znalostí

Zuzka Crhová zpovídala Janu Matoškovou a vznikl tento rozhovor. Proč je sdílení znalostí pro organizaci prospěšné? Jaká je úloha personálního útvaru a top managementu při podpoře sdílení znalostí? A jak se sdílením znalostí souvisí důvěra? Poslechněte si. Máte pocit, že sdílení znalostí a informací u Vás v organizaci není takové, jaké byste potřebovali, a chcete to Přečíst si víc oSdílení o sdílení informací a znalostí[…]

Kdo s kým sdílí znalosti?

Sdílet znalosti sám se sebou dost dobře nejde. Potřebujete k tomu druhého. A s tím souvisí aktivita, kterou jsme pro vás připravili na dlouhé zimní večery. O co přesně jde? V historii najdeme řadu dvojic, mezi kterými díky jejich spolupráci ke sdílení znalostí docházelo. Dokážete k sobě všechny dvojice přiřadit? Vyzkoušejte zde. Velké množství příkladů Přečíst si víc oKdo s kým sdílí znalosti?[…]

Vliv přímého nadřízeného na sdílení znalostí

Intenzivní sdílení znalostí mezi zaměstnanci bývá pro organizaci přínosné (Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky). To, jak intenzivní toto sdílení je, ovlivňuje celá řada faktorů, například motivace zaměstnanců (Sdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…), charakteristiky zaměstnanců (Tři pro-sdílecí charakteristiky, které u zaměstnanců podporovat), organizační kultura (Kultura sdílení znalostí). Ten, na který se podíváme Přečíst si víc oVliv přímého nadřízeného na sdílení znalostí[…]

Kultura sdílení znalostí

To, zda k sdílení znalosti dojde, či nikoliv, je dáno vztahem mezi tím, kdo znalost hledá, a tím, kdo znalost má, dále tím, zda si ti dva rozumí (jazykově, odborně i lidsky), a v neposlední řadě jejich postoji a přesvědčeními. A toto vše může být samo o sobě ovlivněno organizační kulturou. Organizační kulturu lze popsat jako hodnoty, Přečíst si víc oKultura sdílení znalostí[…]

Tři pro-sdílecí charakteristiky, které u zaměstnanců podporovat

V článku Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky jsme si vysvětlili, proč je sdílení znalostí mezi zaměstnanci pro organizaci přínosné a že jej lze vytvořením vhodných podmínek podpořit. Jedním z faktorů, které mají vliv na to, jak moc se znalosti v organizaci sdílí, jsou charakteristiky zaměstnanců. A na ty se podíváme v tomto příspěvku. Byť si občas namlouváme, že Přečíst si víc oTři pro-sdílecí charakteristiky, které u zaměstnanců podporovat[…]

Sdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…

V článku Proč je motivace zaměstnanců důležitá jsme probrali, co to motivace je a proč motivaci zaměstnanců věnovat pozornost. Nyní se přesuneme k tomu, co lidi vede k tomu, že (ne)předávají své znalosti druhým. Připomeňme si, že v pozadí motivace jsou potřeby člověka a nejinak je tomu i v případě sdílení znalostí. Potřebou není nic jiného než to, že postrádáme Přečíst si víc oSdílet či nesdílet? To v hlavách zaměstnanců běží…[…]

O čem je systemické koučování

V článku Co je to koučování? jsme se dívali na to, co je podstatou koučování. Nicméně vše se vyvíjí a v průběhu času se i v koučování objevilo několik směrů. Jedním z nich je systemické koučování a na to se podíváme dnes. Systemický přístup je orientovaný na řešení a dosahování žádoucích výsledků. Rozšiřuje možnosti řešení díky novým náhledům a Přečíst si víc oO čem je systemické koučování[…]