Sdílení o sdílení informací a znalostí

Zuzka Crhová zpovídala Janu Matoškovou a vznikl tento rozhovor. Proč je sdílení znalostí pro organizaci prospěšné? Jaká je úloha personálního útvaru a top managementu při podpoře sdílení znalostí? A jak se sdílením znalostí souvisí důvěra? Poslechněte si.