Podpora vnitřní motivace: Vaše tajná zbraň pro týmový úspěch

Jako manažer máte v rukou několik klíčů k uvolnění plného potenciálu svého týmu. Jedním z těch nejmocnějších, které máte k dispozici, je podpora vnitřní motivace jednotlivých členů. Pochopení a rozvíjení vnitřní motivace se ukazuje jako zásadní pro vybudování vysoce výkonného týmu. V příspěvku se podíváme na to, co přesně vnitřní motivace je, proč je důležité, a jak ji rozvíjet.

Co je to vnitřní motivace

Vnitřní motivace je síla, která vychází z našeho nitra a pohání nás k tomu, abychom se do nějaké činnosti zapojil pro samotnou radost z ní, nikoli kvůli vnějším odměnám nebo hrozbám trestu. Pokud jsou členové našeho týmu vnitřně motivováni, nacházejí ve své práci skutečné uspokojení, zažívají pocit samostatnosti a s chutí se pouštějí do řešení výzev.

Proč je vnitřní motivace důležitá

Týmy, které jsou vnitřně motivované, jsou odolnější, přizpůsobivější a kreativnější. Jejich hnacím motorem jsou jejich vnitřní touhy, nikoliv pouze vnímaná povinnost splnit termíny nebo kvóty. Vnitřní motivace znamená „chci“, nikoliv jen „musím“ či „měl/a bych“. To vytváří pozitivní cyklus: když členové týmu najdou ve svých úkolech potěšení, věnují jim více úsilí a pozornosti, což vede k lepším výsledkům a vyšší spokojenosti s prací.

Jak udržet vnitřní motivaci u zaměstnanců

Oslovit vnitřní motivátory může napomoci několik základních strategií. Pojďme se na sedm z nich podívat:

1. Podpora pocitu účelnosti – Pomozte svým lidem pochopit, jak jejich role přispívá k širšímu záměru, k naplňování vize a mise organizace. Ukažte jim, jaký prospěch z jejich práce mají zákazníci a klienti či proč je důležitá pro ostatní členy organizace. Když tomuto lidé rozumí a ideálně i vidí dopad své práce, jejich vnitřní motivace je silnější.

2. Posílení samostatnosti – Poskytněte svému týmu svobodu v rozhodování a zkoumání inovativních řešení. Když mají lidé možnost rozhodovat o způsobu své práce, mají větší pocit vlastnictví a je pravděpodobnější, že budou motivováni.

3. Dostatek příležitostí k růstu – Nabídněte svým lidem příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, které odpovídají jejich zájmům a aspiracím. Investicí do jejich osobního a profesního růstu a jeho podporou v nich často zažehnete i nadšení pro práci.

7 zásad pro podporu vnitřní motivace

4. Uznání a zpětná vazba – Oceňujte a oslavujte velké i malé úspěchy. Pravidelná, konstruktivní zpětná vazba pomáhá jednotlivcům pochopit jejich pokrok a podněcuje jejich další zapojeni do plnění úkolů.

5. Vytváření pozitivního pracovního prostředí – Vytvářejte na pracovišti kulturu, která si cení spolupráce, otevřené komunikace a zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Podnětné prostředí může výrazně ovlivnit úroveň motivace.

6. Udržování kontaktu – Neustále komunikujte se svým týmem. Sledujte jeho měnící se zájmy a výzvy. Mějte pochopení pro změny hodnot v souvislosti s měnícím se životním cyklem zaměstnance. To vám umožní přizpůsobit svůj styl řízení, úkoly a zážitky členů vašeho týmu tak, aby stále rezonovaly s jejich vnitřními motivátory.

7. Jití příkladem – Ukazujte své vlastní nadšení pro práci a organizaci. Vaše nadšení může být nakažlivé a inspirovat váš tým.

Závěrem

Vnitřní motivace je katalyzátorem jedinečného úspěchu týmu. Vytvářením prostředí, které podporuje vášeň, samostatnost a cílevědomost, umožníte svému týmu překonávat očekávání, podporovat inovace a neustále organizaci posouvat kupředu. Pamatujte si, že rolí manažera není pouhé rozdělování úkolů.  Musíte své lidi znát a vědět, co je naplňuje. Přidělením správného úkolu správné osobě, tedy dosažením toho, že většina úkolů rozeznívá v srdcích zaměstnanců struny jejich motivátorů, vytváříte symfonii motivovaných myslí, které harmonicky pracují na společných cílech.


Chcete o motivaci vědět ještě více? Vyzkoušejte náš videokurz Poznejte svou motivaci.