Motivační škála: Pomůcka na cestě k výkonnosti

Porozumět motivaci je jedním ze základních předpokladů pro vytvoření vysoce výkonných týmů. Přestože je motivace hluboce osobní a subjektivní zkušeností, můžeme k jejímu hodnocení a kvantifikaci zkusit využít jednoduchou desetibodovou stupnici. Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat tuto motivační stupnici, a vysvětlit, jak nám může pomoci indikovat nízkou nebo vysokou motivaci v našem týmu.

Motivační škála

Motivační škála je nástroj, díky kterému mohou manažeri posoudit úroveň motivace nejen své, ale i členů týmu. Jde v podstatě o jednoduché měřítko. Na jednom konci škály leží 1, což znamená extrémně nízkou motivaci, a na druhém konci je 10, což symbolizuje velmi vysokou motivaci. Porozuměním tomu, kam se na této stupnici řadí jednotliví členové týmu, pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a přizpůsobit strategie pro zvýšení angažovanosti a produktivity.

Použití motivační škály je jednoduché – prostě položte otázku: Na škále od 1 do 10, kde 10 je maximum, jak bys ohodnotil svou úroveň motivace? A vyčkejte v klidu na odpověď. Můžete se ptát na motivaci obecně, ale můžete ji vztáhnout i k určitému konkrétnímu úkolu, který má podřízený splnit.

1-3: Zóna nízké motivace

Skóre 1 až 3 na motivační škále naznačuje, že zaměstnanec má nízkou motivaci. Mezi běžné důsledky patří nedostatek nadšení, snížená produktivita, prokrastinace a nezájem o úkoly. V této zóně musí manažeři přijmout okamžitá opatření, aby pozvedli náladu členů týmu a znovu v nich vzbudili nadšení pro práci. Prvním krokem je zjistit, co se děje. Je to o pocitu nedostatku znalostí a dovedností? Nebo zaměstnanec vnímá úkol jako nezajímavý? Či má z něčeho obavy? Z čeho? Pokud se dobereme příčiny, hledáme, co s tím.

4-7: Střední cesta

Skóre mezi 4 a 7 představuje neutrální až středně motivovaný stav. Zaměstnanci v tomto rozmezí sice mohou přiměřeně plnit své povinnosti, ale je v nich nevyužitý potenciál, který čeká na uvolnění. Manažeři mohou tuto zónu využít jako příležitost ke zvýšení motivace a podnícení špičkového výkonu. Co na vašeho podřízeného funguje? Který z jeho motivátorů nenachází uspokojení? Anebo vstupují do hry bariéry a limity v hlavě zaměstnance? Někdy to bývá pocit nedostatečného uznání či chybějící vize. Jindy může pomoci zvýšení odpovědnosti a prostoru pro flexibilitu.

8-10: Zóna vysoké motivace

Na vrcholu stupnice se nachází zóna vysoké motivace, kde zaměstnance pohání vášeň, cílevědomost a touha vyniknout. Tito jedinci jsou aktivní, inovativní a ve své práci důsledně překračují hranice svých možností. Jde o optimální stav, kterému se snažíme při vedení lidí přiblížit. Pozor, je zapotřebí neusnout na růžích a usilovat o udržení motivace na této úrovni. Opět je užitečné znát motivátory Vašich podřízených. Dávají vám totiž vodítko, co musíte v jejich práci zachovat. Může jít o pocit smysluplnosti, potřebu uznání, odpovídající hmotné zabezpečení či prostor pro sdílení znalostí s druhými.

Závěrem

Pochopení a osvojení si motivační škály umožňuje manažerům kultivovat podněcující pracovní prostředí. Díky zjišťování a ověřování úrovně motivace členů týmu můžeme přizpůsobit své kroky tak, abychom je inspirovali a povzbudili na jejich cestě k úspěchu. Pro rozpoznání motivátorů musíte s lidmi mluvit. Prvním krokem v nastartování diskuse a komunikace v tomto směru může být rozbor motivačních map, ať již individuálních nebo týmových.

Chcete o motivaci vědět více?

Podívejte se kurz Poznejte svou motivaci.

Mohlo by vás také zajímat:

Individuální motivační mapa – klíč k udržení pracovní energie

Týmová motivační mapa – nástroj k růstu výkonnosti týmu

Firemní motivační mapa – nástroj k podpoře angažovanosti