Navigace na manažerské cestě

Zkoumání podobností mezi řízením auta a stanovováním cílů

Napadla Vás někdy o podobnost mezi stanovováním cílů a řízením auta? Podobají se v ledasčem. Stejně jako když se vydáváme na cestu autem, tak i v životě a v práci manažera je potřeba, abychom si předtím, než se vydáme na cestu, určili cíl. Obě činnosti zahrnují jasný cíl, pečlivé plánování, sledování pokroku, přizpůsobivost a neochvějné soustředění. Pojďme blíže prozkoumat podstatu stanovení cílů v práci manažera i podobnosti této činnosti s řízením auta.

Proč jsou cíle zapotřebí

Stanovení cílů je pro manažery základním aspektem efektivního vedení. Stanovené cíle totiž odráží naši vizi a hodnoty a poskytují jasný směr a zaměření. Pomáhají nám tak stanovit priority úkolů, rozdělit zdroje a přijímat informovaná rozhodnutí. S dobře definovanými cíli, kterým navíc lidé rozumějí, můžeme své týmy směrovat k úspěchu s jistotou, protože všichni přesně víme, kam směřujeme. Cíle lidem poskytují pocit smyslu. Cíle také představují měřitelná kritéria, na jejichž základě mohou manažeři hodnotit efektivitu členů týmu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

Podobnosti mezi řízením auta a stanovením cílů

A v čem vidíme paralely mezi řízením auta a stanovováním cílů?

Jasný cíl

Jízda autem: Když usedáte za volant, máte obvykle na mysli konkrétní cíl – místo, kam chcete dojet.
Stanovení cílů: Podobně i stanovení cílů zahrnuje určení místa, kde chcete v budoucnu být, a definování jasného konečného cíle vašeho úsilí.

Plánování a příprava

Jízda autem: Než se vydáte na dlouhou cestu, naplánujete si trasu, zkontrolujete stav svého vozidla a zajistíte si dostatek paliva a zásob na cestu.
Stanovení cílů: Obdobně v rámci stanovování cílů si musíte zajistit dostatek informací a zdrojů, naplánovat kroky a činnosti nezbytné k dosažení cíle.

Sledování pokroku

Jízda autem: Během jízdy pravidelně kontrolujete svůj pokrok pohledem na GPS, dopravní značky a orientační body. Podle potřeby provedete úpravy, abyste se udrželi na správné cestě.
Stanovení cílů: Při plnění cílů je zásadní pravidelně sledovat svůj pokrok a vyhodnocovat, zda se blížíte k cíli, nebo zda jsou nutné úpravy a korekce.

Přizpůsobení se překážkám

Jízda autem: Na cestách se setkáváte s různými překážkami, jako je doprava, uzavírky silnic a povětrnostní podmínky. Pokud na ně narazíte, přizpůsobíte svou trasu a styl jízdy tak, abyste tyto překážky překonali.
Stanovení cílů: I při plnění cílů se můžete setkat s překážkami a neúspěchy. Schopnost přizpůsobit se a najít alternativní řešení je pro úspěch nezbytná.

Soustředění a pozornost

Jízda autem: Bezpečná jízda vyžaduje vaši plnou pozornost. Pokud svou pozornost rozptýlíte, hrozí nehody, sjetí z cesty.
Stanovení cílů: Dosahování cílů vyžaduje soustředěné úsilí. Rozptýlení a odchylky od plánu mohou bránit pokroku.

Závěrem

Stanovení cílů není pouhým odškrtnutím na našem seznamu úkolů – je to recept na úspěch, který urychluje naši cestu k naplnění našeho poslání. Uvědomění si tohoto faktu nám může pomoci lépe se orientovat na cestě životem. Ať už tedy sedíte za volantem, nebo se vydáváte za novým cílem, nezapomeňte, že dovednosti a zásady, které používáte v jednom scénáři, lze aplikovat i v druhém a vést vás k naplněnému a cílevědomému životu. Připoutejme se tedy, určeme cíl a vydejme se na cestu.

Chcete o stanovování cílů vědět ještě více?

Podívejte se na kurz Ovládněte základy time managementu.