Význam empatie ze strany vedoucího

Empatie je dovednost, která nám umožňuje porozumět a sdílet pocity druhých a vidět svět z jejich perspektivy. Je-li vedoucí pracovník empatický, má to pozitivní dopad na kvalitu vztahů na pracovišti a následně i na produktivitu na pracovišti. V dnešním příspěvku si ukážeme proč.

Proč na empatii vedoucího záleží

1. Posílení loajality: Empatie je neocenitelný nástroj, který nám umožňuje pochopit a sdílet pocity členů našeho týmu. Skutečným nasloucháním a empatií získáváme vhled do jejich světa – prožíváme jejich vítězství, výzvy a emoce. Toto spojení posiluje důvěru, respekt a loajalitu a tvoří základ kvalitních vztahů. A když nastanou těžké časy, stává se kvalita vztahů právě tím, co nám může pomoci je překlenout. Jinak řečeno naši lidé nás podrží, nebudou mít potřebu jít jinam.

2. Podpora resilience týmu: Když manažeři vedou s porozuměním a soucitem, vytvářejí základy pro odolné a prosperující týmy. Vytvářejí na pracovišti bezpečný prostor, kde se jednotlivci cítí vyslyšeni, pochopeni a podporováni. Právě takové prostředí umožňuje lidům v týmu přizpůsobit se, překonat obtíže, stres, změny nebo nepříznivé události a psychicky, emocionálně i fyzicky odolat. Tým jako celek se tak rychleji vzpamatuje z krizové situace, stmelí se, najde inovativní řešení a vyjde z ní dokonce silnější.

3. Zvyšování produktivity a angažovanosti: Empatie není jen o soucitu – je to také investice do produktivity a angažovanosti. Když se členové týmu cítí ceněni, oceňováni a chápáni, jsou více motivováni a odhodláni dosahovat společných cílů. Empatičtí manažeři svým přístupem vytvářejí na pracovišti takové prostředí, ve kterém se daří kreativitě, rozvíjí se spolupráce a jednotlivci dělají maximum pro to, aby pomohli organizaci naplnit její cíle. Je to výhra pro všechny zúčastněné!

4. Vlnový efekt: Empatie ze strany vedoucího se může snadno kaskádovitě šířit organizací. Manažeři inspirují jednáním své týmy. Výsledkem je, že vlna empatie prostupuje celou organizací a vytváří pečující a inkluzivní kulturu, kde se může dařit všem.

Závěrem

Empatický manažer je schopen lépe porozumět svým zaměstnancům a vytvářet prostředí, které je podporuje a motivuje. To má pozitivní vliv na produktivitu, spokojenost zaměstnanců a celkovou výkonnost organizace.

Pokud chcete o empatii vedoucího pracovníka vědět více, podívejte se na náš kurz Empatie pro manažery.