O čem je myšlenková mapa

Jedním z nástrojů, který se nepochybně vyplatí si osvojit a používat, jsou myšlenkové mapy. Jejich podstatou je zachycení myšlenek, nápadů, informací. Na rozdíl od běžného psaní poznámek, kdy standardně začínáte v levém horním rohu, a postupujete zleva doprava a následně směrem dolů, jdou na to jinak. Využívají práce s prostorem a dávají tak člověku více volnosti. Svoboda spolu […]

O čem je myšlenková mapa Read More »

Co je to motivační mapa?

Proč chodíte do práce? Kvůli penězům? A máte to tak, že čím více peněz můžete získat, tím více chuti do práce máte? Anebo to máte jinak? Lidé jsou různí a není proto divu, že každému z nás může energii a chuť do práce přinášet něco jiného. Podle Jamese Sale existuje devět potenciálních zdrojů motivace. Ne všechny

Co je to motivační mapa? Read More »

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky

Svět se mění a mění se i povaha a způsob práce. Řada procesů v organizaci dnes vyžaduje zapojení několika lidí, kdy každý z nich přispívá svou vlastní odborností. A právě s tím souvisí sdílení znalostí a potřeba přistoupit k němu systematicky. Již nestačí jen spoléhat se na spontánní sdílení znalostí. Pokud předávání znalostí v organizaci funguje, lidé

Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 10: Jít příkladem

Jako vedoucí pracovníci a vlivní členové týmu máme odpovědnost za vytvoření prostředí, kde se každý cítí být oceněn a vyslyšen. Pokud jde o sdílení znalostí, naše činy mluví hlasitěji než slova. Jinak řečeno, vedení příkladem funguje i u introvertních týmů. Proto: ➡️ Dělme se s našimi lidmi o to, co víme. Sdílejme příběhy o své vlastní

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 10: Jít příkladem Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 9: Digitální nástroje

Digitální nástroje umožňují introvertům zapojit se do sdílení toho, co vědí, snadněji a efektivněji. Mohou si totiž v klidu promyslet, co chtějí sdělit, a formulovat své myšlenky a nápady bez tlaku na okamžitou reakci. Navíc si mohou vybrat způsob komunikace, který jim nejlépe vyhovuje, ať už jde o textový chat, zvukové hovory, nebo dokonce videokonference

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 9: Digitální nástroje Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 7: Trénink

Jako vedoucí pracovníci máme vytvářet takové prostředí, kde je každý hlas slyšet a oceněn, a to bez ohledu na hlasitost nebo typ osobnosti. Cest, kterou pro tento záměr můžeme zvolit, je mnoho. Jednou z možností je, že rozvineme klíčové dovednosti u členů týmu. Užitečné bude, pokud se zaměříme především na: ➡️ Komunikační a prezentační dovednosti: Nabídněte

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 7: Trénink Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 6: Čas pro reflexi

Podpora introvertů v pracovním týmu je důležitá, a to i v situacích, že chceme podpořit sdílení znalostí v organizaci. Postupně si ukazujeme, jak k ní přistoupit. Dnes se zaměříme na to, že introverti jsou známí svým přemýšlivým přístupem. Často prostě potřebují chvilku, aby si utřídili myšlenky a promysleli si své reakce. S tímto poznatkem můžete pracovat

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 6: Čas pro reflexi Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 5: Diskuse v malé skupině

Řadu introvertů děsí představa sdílení znalostí ve velké skupině. Hluk, pocit tlaku k mluvení a nutnost rychlé reakce bývají pro introverty psychicky vyčerpávající. Mívají pocit přetížení smyslů, nemohou se dostatečně soustředit a efektivně zpracovávat informace. S radostí tak přenechají prostor extrovertnějším jedincům. Introverti si navíc obvykle cení hlubších vztahů a prostředí důvěry, a takové vazby se

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 5: Diskuse v malé skupině Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 4: Zavedení tzv. buddy

Jednou z možných aktivit, kterou ve společnosti můžete zavést, abyste pomohli introvertním jedincům sdílet své znalosti se zbytkem týmu, je tzv. buddy systém. O co jde? Buddy systém (systém kamarádů) je v tomto případě iniciativa, v rámci které cíleně spárujete introvertní jedince s extrovertními kolegy. Extrovertní parťák pak funguje jako pojítko mezi introvertem a zbytkem týmu. Povzbuzuje

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 4: Zavedení tzv. buddy Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 3: Podněcování individuálních interakcí

Všichni máme jedinečné preference, pokud jde o sdílení znalostí. Pro introverty je pohodlí a snadnost rozhovorů spojená s interakcemi jeden na jednoho často výrazně větší než nutnost komunikace ve velkých skupinách. Proto, jako vedoucí pracovníci, v případě introvertů podporujte a sami s nimi realizujte individuální schůzky, které vyhovují způsobu komunikace preferovanému introverty. Nabídka komunikace mezi čtyřma

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 3: Podněcování individuálních interakcí Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 2: Poskytněte alternativní kanály pro sdílení

Introverti většinou nevyhledávají příležitosti, kdy by mohli předvést své dovednosti verbální komunikace před větším počtem osob. Často jsou zdatnější v písemné komunikaci. Nabídka alternativních kanálů je tak pro sdílení znalostí klíčová. Povzbuďte je, aby své postřehy předávali prostřednictvím písemných médií, ať již jde o e-maily, chaty nebo projektovou dokumentaci. Zkuste jim nabídnout blogy nebo virtuální diskusní

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 2: Poskytněte alternativní kanály pro sdílení Read More »

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 1: Vytváření podpůrného prostředí

Podpůrné prostředí není o fyzickém pohodlí, ale především o psychickém bezpečí. Zejména introvertům se daří v prostředí, kde se cítí respektováni, oceňováni a vyslyšeni. Důvěra. Psychologické bezpečí. Neodsuzující postoje. Inkluzivita. Otevřená komunikace. Aktivní naslouchání. To jsou ingredience, které tvoří základ pro pracovní atmosféru, která umožňuje i introvertům zazářit a sdílet zkušenosti a nápady. Introverti potřebují

Podpora sdílení znalostí u introvertů č. 1: Vytváření podpůrného prostředí Read More »